Viktig information till boende i Brf Tamburen

Soprum

 • I soprummen får endast slängas sopor i därför avsedda behållare.
  Större kartonger viks ihop innan de slängs i behållaren.
 • Elektronik, grovsopor (möbler och liknande) får inte slängas i soprummen!
  Ragnsells tar inte hand om ovan nämnda sopor och ej heller av sopor som står på golvet.
 • Var och en ombesörjer själva bortforsling av de sopor som ej ingår i sophanteringen.
  Lövsta ligger inte allt för långt bort.

Balkonger och uteplatser

 • Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar medelst att sätta upp blomkorgar, tavlor etc, då putsen kan släppa. Om så sker, är bostadsrättsinnehavaren ersättningsskyldig.
 • Beträffande sätta upp staket på uteplatsen, uppsättning av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd.
 • Egen parabolantenn får inte sättas upp på föreningens hus eller övrig egendom såsom balkong m.m
 • Man får inte, utan styrelsens medgivande, heller göra förändringar på föreningens mark genom att ta bort befintliga växter eller på annat sätt göra åverkan.

Grillning

 • Det är tillåtet att grilla på sin balkong/uteplats men endast el- eller gasolgrill får användas.
  Kolgrillar är ej tillåtna!

Trapphus

 • Det är förbjudet att ställa barnvagnar, cyklar, leksaker etc i traphuset/porten.
  Detta p.g.a brandrisk!

Med vänliga hälsning
Styrelsen i Brf Tamburen (2012-09-26)

Lämna ett svar