Nytt telefonnummer till felanmälan

Fr.o.m 2013-01-01 byter vi telefonnummer till fastighetsskötarna.

Fastighetsskötarna är desamma men vi kommer inte gå genom Loudden som vi hittils gjort.

Vid felanmälan:
Ring: 08-556 277 71 (vardagar 8-16)
Mejla: felan@kahre.se

Vi i styrelsen vill även passa på att önska alla medlemmar

Ett Gott Nytt år!

Parkeringsförbud vid utfarten till Astrakangatan

Parkeringsförbud

Väldigt ofta är det tyvärr så att folk inte uppmärksammar att det är parkeringsförbud vid infarten till vår gård. Det är parkeringsförbud på båda sidor av utfarten.

Styrelsen ansökte om parkeringsförbud vilket beviljades pga att sikten blir väldigt begränsad när man ska ut från parkeringen om det står bilar där.

Om ni ser att det står bilar parkerade där uppmanar styrelsen boende i Brf Tamburen att ringa Trafik Stockholm på telefon 08-651 00 00.

Tack för hjälpen,
Styrelsen

Viktig information till boende i Brf Tamburen

Soprum

 • I soprummen får endast slängas sopor i därför avsedda behållare.
  Större kartonger viks ihop innan de slängs i behållaren.
 • Elektronik, grovsopor (möbler och liknande) får inte slängas i soprummen!
  Ragnsells tar inte hand om ovan nämnda sopor och ej heller av sopor som står på golvet.
 • Var och en ombesörjer själva bortforsling av de sopor som ej ingår i sophanteringen.
  Lövsta ligger inte allt för långt bort.

Balkonger och uteplatser

 • Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar medelst att sätta upp blomkorgar, tavlor etc, då putsen kan släppa. Om så sker, är bostadsrättsinnehavaren ersättningsskyldig.
 • Beträffande sätta upp staket på uteplatsen, uppsättning av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd.
 • Egen parabolantenn får inte sättas upp på föreningens hus eller övrig egendom såsom balkong m.m
 • Man får inte, utan styrelsens medgivande, heller göra förändringar på föreningens mark genom att ta bort befintliga växter eller på annat sätt göra åverkan.

Grillning

 • Det är tillåtet att grilla på sin balkong/uteplats men endast el- eller gasolgrill får användas.
  Kolgrillar är ej tillåtna!

Trapphus

 • Det är förbjudet att ställa barnvagnar, cyklar, leksaker etc i traphuset/porten.
  Detta p.g.a brandrisk!

Med vänliga hälsning
Styrelsen i Brf Tamburen (2012-09-26)