Fastighetsägarföreningen

Hej!

Vi har gått med i Fastihetsägarföreningen. Det är en förening med de flesta bostads bolagen och bostadsrättsföreningarna i Hässelby och Vällingby. Syftet är att öka tryggheten och trivseln i områdena. Föreninens vision är en tryggare stadsdel med minskad skadegörelse och därigenom få ett mer levande centrum.

Om du vill läsa mera finns en artikel i Hässelby tidning  klistra in följande länken i din webbläsare.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fastighetsagare-gar-samman-for-att-oka-tryggheten-i-hasselby-vallingby/repqcg!WI@I36CTNIGyiuNDqSvIfA/

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Internet

Vi håller på med förhandlingar om ett nytt bredbandsnät IP-Only. Dom kommer att hand om nätet sen kommer man själv kunna välja vilken leverantör man själv vill ha.

Det kommer att ske under våren och IP-Only kommer att komma med utförligare information senare. Detta är bara tänkt som lite förhandsinformation om att något nytt år på gång.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Soprum

Vi har fått påstötningar om de smutsiga soprummen, så vi är medvetna om problemet.

Det kommer att bli städning av soprummen under våren.

Det kommer att ske med högtryck så därför måste vi vänta på att det blir lite varmare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Takarbete

I oktober så kommer snöskydd att monteras på taket mot Lövstavägen. Det kommer att skydda folk och bilar från nedfallande snö och is.

I samband med det så monteras också ett säkerhets system för de som måste upp och jobba på taket. Mycket finurligt med en wire som löper längs med taknocken där man bara hakar fast sin säkerhetslina.

Ny gräsmatta

Den största händelsen under 2015 var att gräsmattan lades om, och att vi fick ett staket på ena sidan.

Det har visat sig fungera bra och vi slipper den fula gången som blev av att många tog en genväg över gräsmattan

Speciellt tack till barnen som tålmodigt väntade med att spela fotboll medans den nya gräsmattan satte sig.

Tack från styrelsen

Parkeringsförbud vid utfarten till Astrakangatan

Parkeringsförbud

Väldigt ofta är det tyvärr så att folk inte uppmärksammar att det är parkeringsförbud vid infarten till vår gård. Det är parkeringsförbud på båda sidor av utfarten.

Styrelsen ansökte om parkeringsförbud vilket beviljades pga att sikten blir väldigt begränsad när man ska ut från parkeringen om det står bilar där.

Om ni ser att det står bilar parkerade där uppmanar styrelsen boende i Brf Tamburen att ringa Trafik Stockholm på telefon 08-651 00 00.

Tack för hjälpen,
Styrelsen

Viktig information till boende i Brf Tamburen

Soprum

 • I soprummen får endast slängas sopor i därför avsedda behållare.
  Större kartonger viks ihop innan de slängs i behållaren.
 • Elektronik, grovsopor (möbler och liknande) får inte slängas i soprummen!
  Ragnsells tar inte hand om ovan nämnda sopor och ej heller av sopor som står på golvet.
 • Var och en ombesörjer själva bortforsling av de sopor som ej ingår i sophanteringen.
  Lövsta ligger inte allt för långt bort.

Balkonger och uteplatser

 • Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar medelst att sätta upp blomkorgar, tavlor etc, då putsen kan släppa. Om så sker, är bostadsrättsinnehavaren ersättningsskyldig.
 • Beträffande sätta upp staket på uteplatsen, uppsättning av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd.
 • Egen parabolantenn får inte sättas upp på föreningens hus eller övrig egendom såsom balkong m.m
 • Man får inte, utan styrelsens medgivande, heller göra förändringar på föreningens mark genom att ta bort befintliga växter eller på annat sätt göra åverkan.

Grillning

 • Det är tillåtet att grilla på sin balkong/uteplats men endast el- eller gasolgrill får användas.
  Kolgrillar är ej tillåtna!

Trapphus

 • Det är förbjudet att ställa barnvagnar, cyklar, leksaker etc i traphuset/porten.
  Detta p.g.a brandrisk!

Med vänliga hälsning
Styrelsen i Brf Tamburen (2012-09-26)