Fastighetsägarföreningen

Hej!

Vi har gått med i Fastihetsägarföreningen. Det är en förening med de flesta bostads bolagen och bostadsrättsföreningarna i Hässelby och Vällingby. Syftet är att öka tryggheten och trivseln i områdena. Föreninens vision är en tryggare stadsdel med minskad skadegörelse och därigenom få ett mer levande centrum.

Om du vill läsa mera finns en artikel i Hässelby tidning  klistra in följande länken i din webbläsare.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fastighetsagare-gar-samman-for-att-oka-tryggheten-i-hasselby-vallingby/repqcg!WI@I36CTNIGyiuNDqSvIfA/

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar