Åtgärdslista

Denna sida är till för att vägleda vad man som lägenhetsinnehavare ska göra vid olika typer av fel. Sidan kommer att fyllas på allt vartefter typer av fel uppmärksammas.

Lägenheten förlorar ström i vissa delar men inga proppar eller jordfelsbrytare har slagit ut

Troligtvis har en fas gått i källaren. I första hand ska styrelsen kontaktas för byte av propp.
OBS! Ring inte akutjouren utan att först ha fått klartecken från styrelsen. Om detta inte görs kommer lägenhetsinnehavaren att faktureras (ca 2000 SEK)

Varmvattnet uppnår inte tillräckligt hög värme

Troligtvis fel på givaren in till föreningens pumphus.

Lämna ett svar