Internet

Vi håller på med förhandlingar om ett nytt bredbandsnät IP-Only. Dom kommer att hand om nätet sen kommer man själv kunna välja vilken leverantör man själv vill ha.

Det kommer att ske under våren och IP-Only kommer att komma med utförligare information senare. Detta är bara tänkt som lite förhandsinformation om att något nytt år på gång.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kommentera